Privacystatement

Artikel 1: Inleiding

1.1 Trimsalon ‘t HondenHuukske Uden heeft ook een privacystatement, dit houdt in dat we u inlichten over wat we met uw persoonsgegevens doen.

‘T Hondenhuukske Uden is gevestigd aan de Lauwere 609, 5403 XS Uden, KVK 52885933. Hiermee voldoen we aan de AVG/GDPR wetgeving.

Artikel 2: Persoonsgegevens

2.1 U verstrekt ons uw persoonsgegevens zodat wij de volgende diensten kunnen verlenen:

Bezoeken, bellen of e-mailen om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren (het trimmen van uw dier)
Het factureren en verzenden van post, indien nodig.
Het verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen (belastingdienst)

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

Naam
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres als u contact zoekt via email
soort en ras van uw dier, geslacht, leeftijd en evt kenmerken om uw dier te kunnen identificeren.

‘t HondenHuukske Uden verkrijgt geen informatie over u of uw dier via anderen

2.2 Uw gegevens worden niet bewaard wanneer u alleen informatie wenst. Bij boeking van een afspraak worden uw gegevens in ons systeem opgenomen en bewaard volgens de wettelijke termijn. Bij annulatie voor de eerste afspraak worden uw gegevens na een jaar uit het systeem verwijderd.

Artikel 3: Recht op inzage en rectificatie

U mag te allen tijde de gegevens die ‘t HondenHuukske Uden van u heeft verzameld inzien of laten wijzigen als ze onjuist zijn. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze trimsalon.

Artikel 4: Derden

4.1 ‘t HondenHuukske Uden zal nooit uw gegevens verstrekken aan derden, zonder uw toestemming, tenzij ze daarvoor wettelijk verplicht wordt.
4.2 Als u toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens met derden te delen dan heeft u het recht deze weer in te trekken.
4.3 Uitzondering op 4.1 en 4.2 is een verzoek van de Belastingdienst. Uw persoonsgegevens kunnen als bewijs voor onze omzet met hun worden gedeeld.

Artikel 5: Website

Op de website www.hondenhuukske.nl worden geen bezoekgegevens bijgehouden die tot de persoon herleidbaar zijn. Verder maken wij geen gebruik van cookies anders dan die nodig zijn voor het functioneren van de webpagina.

Artikel 6: Bewaartermijn

De in artikel 2 genoemde persoonsgegevens bewaren wij 7 jaar. Dit doen wij omdat de Belastingdienst tot 7 jaar terug om administratie en facturen kan vragen als bewijs voor de omzet.

Artikel 7: Beveiliging

‘t HondenHuukske Uden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Artikel 8: Klachten
Bij een schending van uw privacy heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.